عشقولانه..............
..........من و تو گرچه اسیر یم ..............

................حیف از غصه بمیریم................

....................... بیا تا آخر دنیا بشینیم و پر نگیریم.......................

....................جای پر زدن زمین نسیت توی قلب آسمون ....................

.........................قصه مرگ جدایی تو کتابا جا می مونه....................دسته ها :
پنج شنبه بیستم 4 1387
X